Политика за поверителност и защита на личните данни

Сайтът fire-techinfo.com е информационен сайт. Обмен на лични данни се осъществява единствено през формата за запитване, достъпна от бутон „Връзка с нас“ на долното меню. Сайтът разполага с валиден SSL-сертификат за осигуряване на криптирана връзка с браузърите на потребителите. За да се изпрати съобщение е необходимо въвеждане на име на лицето за контакт, телефон за връзка и имейл адрес. В голямата си част, тези данни касаят юридически лица и нямат характер на лични данни. Все пак, ние изискваме съгласието на лицата за обработка на данните им при изпращане на съобщение. С тази цел разработихме нашата политика за поверителност и защита на личните данни за посетителите на сайта, нашите клиенти и контрагенти.

1. Въведение

Настоящият документ – Политика за поверителност и защита на личните данни, е разработен във връзка с ползването на сайта techinfo.bg. Сайтът е собственост на РЕЛИСТИКС ЕООД, ЕИК 203671501 (наричано по-долу „Организацията“ или „ние“).

Настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR), (наричан по-долу „Регламента“).

За да осъществява дейността си, РЕЛИСТИКС ЕООД съхранява, обработва и използва лични данни на потребителите на сайта, на клиентите и партньорите си (наричани по-долу „Вашите данни“ или „данните“). С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, ние отчитаме неприкосновеността на Вашите лични данни и се ангажираме да положим необходимите усилия за защитата на обработваните от нас данни.

Моля прочетете настоящия документ – Политика за поверителност и защита на личните данни (наричан по-долу „Политиката“). Политиката дава информация за това как ние управляваме Вашите данни. Ако не сте съгласни с условията, не ни предоставяйте Вашите данни. РЕЛИСТИКС ЕООД запазва правото си да променя и актуализира при необходимост настоящата Политика. Пропоръчваме Ви да проверявате периодично тази страница, за да сте сигурни, че сте съгласни с промените.

2. Дефиниции

Съгласно Регламента:

1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. Какви лични данни обработваме?

ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ

Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме (наричано по-долу заедно за краткост „обработване“) следните лични данни, предоставени от Вас, когато попълвате и изпращате формата за запитване на нашия сайт, за да ни изпратите съобщение / запитване:

 • лично и фамилно име
 • телефон за връзка и
 • имейл адрес

Тези данни са „обикновени“ лични данни и в голямата си част касаят юридически лица и нямат характер на лични данни. Въпреки това, за получените имена и други данни, ние изискваме Вашето съгласие, за да ги обработваме. Ние обработваме данните ви само доколкото е необходимо и при условие, че сте дали изричното си съгласие. Ние не събираме и не обработва преднамерено „специални“ категории лични данни, както и данни от деца и младежи под 18 години.

Изпратените от Вас данни през формата за запитване обработваме за следните цели:

 • Обработка на запитването

Данните, събрани чрез формата за запитване, използваме само за да обработваме вашето запитване – да идентифицираме от кого произхожда то, да отговорим на въпросите ви и/или да ви осигурим с оферта или определена информация за нашите продукти и услуги.

 • Маркетингови цели

С изричното ви съгласие (по желание), като отбележите съответното поле (чекбокс) за съгласие, може да използваме данните ви за цели, свързани с маркетинга на нашите продукти и услуги или на наши бизнес партньори. Това може да включва: (1) да ви изпращаме бюлетини, информация за събития, новости, обяви и други подобни съобщения, свързани с дейността на Организацията или продуктите и услугите, които предлагаме; (2) да популяризираме продуктите или услугите си пред Вас; (3) да искаме информация от Вас за подобряване на наши продукти или услуги; (4) да се свържем с Вас по повод на конкретно предложение от нас, което отговаря на Вашите бизнес интереси; (5) да Ви информираме за предложения от трети страни, които смятаме, че може да представляват интерес за Вас или фирмата Ви, и които са свързани с наши продукти или услуги; (7) други цели, за които ще Ви съобщаваме, само след като получим съгласието Ви.

Можете да оттеглите съгласието си за използване на Вашите данни за маркетингови цели или за част от тях по всяко време. В този случай се обърнете към нас, като използвате информацията за контакт, посочена в края на тази страница.

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНИ ДАННИ

Когато посещавате нашия сайт, уеб сървърът автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не Ви идентифицира лично. Тези данни се записват в сървърните Log Files. Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителя: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайта (като Microsoft Edge, Google Chrome, Internet Explorer или Mozilla Firefox); вида на операционната система; брой посещения; средно време на престой в сайта; разгледани страници. Данните, които се събират по този начин са единствено статистически и анонимни и няма как лесно да се свържат с конкретно физическо лице, тъй като се прилага псевдонимизация на данните – генерира се автоматично уникален номер за потребителя. Можем да използваме тези данни за целите на мониторинга и администрацията на нашия уебсайт – за подобряване на съдържанието и за оптимизиране на практическата работа с уебсайта.

За автоматичното събиране на данни сайтът използва т.нар. бисквитки (cookies), чието подробно описание можете да намерите по-долу в настоящия документ – политика за бисквитките.

Въз основа на данните не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. „Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

4. Политика за бисквитките

Какво са „бисквитки“ (cookies) ?

„Бисквитките“ или cookies са количество информация във вид на малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ автоматично. Информацията, събирана чрез бисквитки (cookies) се използва за подобряване функционирането на сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично. Не използваме „бисквитки“, за да съхранява лична информация за Вас. Ние ги използваме изключително за целите на техническото администриране на нашия уебсайт, опростяване на Вашето сърфиране и идентифициране на броя посетители на нашия уебсайт. Тези технически данни за достъп не могат да бъдат проследени обратно до конкретно лице, което означава, че отделните потребители остават анонимни. Анонимни данни за посещенията се обработват с цел повишаване на удобството и бързодействието на сайта.

Вие можете да изберете да изтриете бисквитките генерирани от сайтовете чрез опциите на всеки браузър. В някой случаи, липсата на възможност за съхранение на бисквитки, може да повлияе на взаимодействието с някои сайтове.

Какви „бисквитки“ използваме?

Нашият сайт използва следните видове „бисквитки“:

1) Бисквитки „от първа страна“

Част от тези бисквитки са т.нар. „необходими“ бисквитки. За тях не е необходимо съгласието на потребителя – те се използват единствено с цел осъществяване на предаването на комуникация и са абсолютно необходими, за да може доставчикът на информационната услуга, изрично изисквана от ползвателя, да може да предоставя тази услуга. „Необходимите бисквитки“ помагат за навигацията между отделните страници на сайта и достъпа до всичките му защитени функционалности. Сайтът не може да функционира правилно без тези „бисквитки“.

2) Сесийни бисквитки

Сесийните бисквитки съхраняват информация временно – само в рамките на сесията на използвания браузър. Служат за съхранение на информация кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до някоя част от съдържанието му. Не събират информация от вашия компютър или мобилно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете сайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

3) Бисквитки за анализаторски и статистически цели

Този вид бисквитки се генерират от приложението Google Анализ – услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc. („Google“). Информацията, генерирана от „бисквитките“ ни помага да анализира начина, по който се използва нашия сайт, като например анализ на посещенията на сайта, отчитане на активността в сайта, отчитане на броя на потребителите на сайта, отчитане на взаимодействията на потребителите със сайта, как посетителят е достигнал до сайта, какви опции са избрани, кои и колко страници са прегледани и други услуги, свързани с дейността в сайта и използването на интернет. Анализът на получената информация позволява да се взимат адекватни решения за подобрения и развитие на сайта, да се прецизира съдържанието му, да се отстраняват грешки, неточности и несъвършенства.

Повече за работата на Google Analytics можете да научите от тук https://analytics.google.com/ . Можете да откажете използването на бисквитки от Google Анализ, като изтеглите и инсталирате приложението за отписване от Google Анализ за използвания от Вас браузър от следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

4) Бисквитки от „Google“

Сайтът е създаден с технологията на „Google“ за създаване на уебсайтове и е съобразен с политиката на „Google“ във връзка с използването на „бисквитки“. Повече за политиката относно бисквитките на „Google“ можете да научите от страницата Как Google използва „бисквитките“ – Поверителност и условия – Google.

5) Бисквитки „от трети страни“

В сайта може да има препратки към други сайтове, например към социалните медии Facebook, LinkedIn, уебсайтове на наши партньори и др. Когато посещавате тези сайтове или отваряте тяхно съдържание, е възможно от тях да се съхраняват бисквитки на вашия компютър или мобилно устройство. Тези бисквитки, които са т.нар. бисквитки „от трети страни“, ние не можем да контролираме по никакъв начин. Препоръчваме ви да потърсите и да се запознаете с политиката относно бисквитките на съответните уебсайтове.

Как може да управлявате използването на „бисквитки“?

Всички браузъри позволяват управлението на бисквитки. Вие можете да управлявате използването на бисквитки, когато пожелаете, като:

 • Забраните / блокирате използването на бисквитки;
 • Премахнете част или всички бисквитки;
 • Настроите предпочитанията си за използване на „бисквитки“.

Чрез настройките на Вашия браузър можете да влезете и укажете предпочитанията си относно бисквитките – те могат да бъдат и напълно забранени или блокирани. Имайте предвид, че в този случай е възможно някои услуги или функции да не работят. Повече информация за бисквитките, както и за тяхното управление, можете да откриете на някои от сайтовете About Cookies, www.allaboutcookies.org или на друг предпочитан от вас сайт.

5. Какви са причините и целите за събиране и обработване на личните данни?

Кога събираме и използваме Ваши данни?

Можем да събираме Ваши лични данни, когато:

 • Попълвате и изпращате данни във формата за запитване;
 • Посещавате или използвате нашите уеб сайтове;
 • Абонирате се за наши бюлетини и информационни материали;
 • Поръчате или купувате от нас услуги;
 • Доставяте услуги за нуждите на Организацията;
 • Комуникирате с екипа на Отганизацията или
 • Взаимодействате по друг начин с нас в качеството си на потребител, бизнес клиент, партньор, (под)доставчик, изпълнител или друго.

С каква цел обработваме Вашите данни?

Бихме ползвали Вашите данни, за да:

 • Комуникираме с Вас във връзка с попълнените от Вас данни във формата за запитване, за да можем да отговорим на Вашето запитване и да идентифицираме от кого произхожда запитването;
 • Комуникираме с Вас във връзка с изпълнение на поръчана от Вас услуга или по други подобни въпроси, свързани с дейността на организацията;
 • Комуникираме с Вас, за да разберем вашите нужди и да Ви предоставим по-добри услуги;
 • Споделяме и разпространяваме създадените от нас информационни материали – издания, публикации, технически прегледи, проучвания, технически статии, бели книги, практически казуси и други подобни информационни ресури (само след предварителна заявка от Ваша страна);
 • Изпращаме информационни бюлетини, свързани с дейността на Организацията, за събития, новости, инициативи, нови продукти и услуги, предложения и оферти или друга подобна информация, която считаме, че може да Ви бъде полезна и интересна;
 • Осигурим надеждно, сигурно, точно и навременно представяне на заявени от Вас наши продукти и услуги и да ги персонализираме според Вашите интереси;
 • Изпращаме мейлинги за промоции на нови продукти, специални оферти, новини и съобщения на клиенти на Организацията, които биха могли да са във Ваш бизнес интерес (само след предварителна заявка от Ваша страна);
 • Подобряваме работата на сайта, анализираме посещенията на сайта и оптимизираме съдържанието според Вашите интереси;
 • Откриваме и предотвратяваме измами и гарантираме сигурността на сайта.

В случай, че възникне необходимост да обработваме данните за цели, различни от изброените по-горе, ще Ви уведомяваме за конкретната цел или цели, за които те ще се използват.

Как използваме Вашите лични данни?

Вашата лична информация е от първостепенна важност за нас. Като общо правило, личните данни, които събираме и обработваме се използват само за вътрешна употреба в рамките на Организацията. Без Вашето изрично съгласие не предоставяме информацията на трети страни. Данните могат да бъдат предавани на трети лица само, ако сме задължени правно или чрез съдебно решение. Предоставянето на данни за други некомерсиални или комерсиални цели не се осъществява.

В отделни случаи, с цел по-доброто разбиране на бизнес нуждите Ви, и за да Ви предложим решения максимално отговарящи на бизнес интересите Ви, можем да споделяме личните Ви данни с трети лица – бизнес партньори, действащи от наше име, само след изричното Ви съгласие.

Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да гарантираме сигурността на Вашите данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, срещу неоторизиран достъп и разкриване на информация и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

6. На какво основание обработваме данните?

В зависимост от целта, за която Оргаизацията използва данните, правните основания могат да включват:

 • Вашето съгласие, което може да бъде оттеглено във всеки един момент;
 • Изпълнение на договор или необходимост от установяване на договорно отношение;
 • Спазване на законови задължения;
 • Наши законосъобразни лигитимни интереси и основания;
 • Защита от незаконосъобразно използване на сайта;
 • Всяко друго законово основание, разрешено от закона.

7. Колко дълго съхраняваме данните?

Данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за съответната цел, за която са събрани. Ако данните не са необходими повече, ще бъдат изтрити, освен ако към тях не са приложими законово определени срокове за съхранението им. В този случай данните ще бъдат блокирани за използване и ще бъдат изтрити при приключване на съответния срок за съхранение.

8. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни?

Съгласно Регламента, Вашите права по отношение на личните данни, включват:

 • Информираност – прозрачна информация и комуникация, отнасяща се до обработването на личните ви данни;
 • Достъп до личните ви данни – можете да искате информация за това как използваме вашите данни и да Ви бъде предоставено копие от информацията за Вас, която съхраняваме;
 • Коригиране на личните ви данните (ако са неточни) – например подадени неточно, непълно или претърпели промяна след изпращане на първоначалната информация;
 • Изтриване на личните ви данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването на личните ви данни;
 • Преносимост на личните ви данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация;
 • Право на жалба до надзорен орган, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени (надзорният орган по защита на личните данни в Р България е Комисията за защита на личните данни).

Упражняването на правата Ви, описани по-горе, се осъществява безплатно. Можете да отправяте такъв род запитвания към нас, като използвате информацията за контакт в края на тази страница.

9. Какви са Вашите задължения?

Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни. При подадена неточно и непълно информация за личните Ви данни или настъпила промяна след изпращане на първоначалната информация, Ваше задължение е да ни информирате своевременно и да направите заявка за коригиране на данните.

10. Въпроси, заявки и забележки

РЕЛИСТИКС ЕООД ще отговаря на разумни заявки за преглед, коригиране или изтриване на личните ви данни. Ако имате каквито и да е въпроси или забележки относно настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, можете да свържете се с нас чрез следната информация за контакт:

Информация за контакт:

РЕЛИСТИКС ЕООД, ЕИК: 203671501
Адрес по седалище: гр. София 1229, жк. Надежда 3, бл.326 / А, ап.16
Еmail: office@relistix.com; Телефон: +359 888 374 370
Лице за контакт: Иван Павлов – управител