• 22 април 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I новини и събития

ТехИнфо участва в 10-тия годишен семинар на VID FIREKILL

На 12 и 13 април в гр. Свендборг, Дания се проведе 10-тия годишен семинар на фирма VID FIREKILL

 

На 12 и 13 април в гр. Свендборг, Дания се проведе 10-тия годишен семинар на фирма VID FIREKILL, посветен на ползите от използване на водната мъгла в противопожарната индустрия.

Тазгодишният семинар, превърнал се в традиционно събитие, беше най-мащабният до този момент с над 100 участници от 22 държави в цял свят.

ТехИнфо, като партньор на VID FIREKILL за България, беше сред поканените да вземат участие в семинара.

 

В началото на семинарната програма присъстващите бяха приветствани от изпълнителния директор на VID FIREKILL – Alex Palle. Той представи дейността на компанията и въведе участниците с изключително интересна презентация в същността, механизма на гасене и предимствата на водната мъгла.

Богатата семинарна програма продължи с още множество презентации, професионално поднесени от служителите на компанията в приятната обстановка на х-л „Свендборг“. Участниците научиха за решенията на компанията за защита с водна мъгла ниско налягане на обществени, жилищни и офис сгради, исторически сради, дейта центрове, индустриални обекти, пътни тунели и инфраструктурни съоръжения. Бяха представени интересни казуси от практиката, както и насоки за използване на стандартa за водна мъгла EN 14972.

Участниците в семинара имаха възможност също така да посетят централата на компанията и лабораторията за пожарни изпитвания, където на живо наблюдаваха демонстрации на реални пожарни тестове и симулации на оборудването. Впечатляващи бяха резултатите от тестовете, проведени с дюзи модели APS, F102 и LAK-7 за защита на атриуми, хангари и промишлено оборудване – уникални решения с изключителна гасителна ефективност.

Част от семинарната програма бяха и предвидените от организаторите социални активности. По време на двете вечери гостите имаха възможност да участват в забавни игри и приятни разговори, както и да се насладят на традиционни ястия и напитки.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Оторизиран партньор за България
на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © ТехИнфо, © VID FIREKILL

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...