• 17 май 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I новини и събития

IWMC 2023 – уеб страницата на конференцията е вече онлайн

22-та Международна конференция за водна мъгла (IWMC 2023) ще се проведе в Копенхаген, Дания, на 11 и 12 октомври в хотел Copenhagen Marriott.

 

От 15 май 2023 г. уеб страницата на конференцията IWMC 2023 вече е онлайн и регистрацията за събитието е отворена. Цялата информация, от която се нуждаят делегатите и изложителите, е достъпна от уеб страницата на конференцията – https://iwma.net/iwmc.

 

Международна конференция за водна мъгла 2022 г. Източник: © IWMA
Международна конференция за водна мъгла 2022 г. Източник: © IWMA

Специален акцент отново ще бъде връчването на наградата за млад талант на IWMA (Международна асоциация за водна мъгла). През 2023 г. наградата ще отиде при автора на най-добрата докторска дисертация, посветена на водната мъгла. В момента представените разработки се оценяват от научния съвет на IWMA. Победителят ще бъде обявен на 30 юни.

Програмата на конференцията ще бъде публикувана не по-късно от 1 август, а периодът за ранна регистрация – през който IWMA предлага специални цени на билетите – ще приключи на 15 август. На 6 октомври регистрацията ще бъде затворена.

Първият ден от конференцията, посветен на практическото приложение на технологията с водна мъгла, може да се резервира отделно. Вторият ден ще бъде посветен основно на науката и изследванията. Паралелно с конференцията ще се проведе изложба.

Тази година IWMA предлага безплатно участие за студенти, които желаят да присъстват на конференцията.

 

Информация за контакт:

Международна асоциация
за водна мъгла (IWMA)

Хамбург, Германия
тел.: + 49 (0) 174 3013878

Уебсайт: www.iwma.net

 

Източник: © IWMA
Снимки: © IWMA

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...