• 4 август 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I новини и събития

IWMC 2023: Програмата за конференцията е вече публикувана

 

22-рата Mеждународна конференция за водна мъгла (#IWMC2023) ще се проведе в Копенхаген, Дания, на 11 и 12 октомври 2023 г. Мястото на конференцията ще бъде Copenhagen Marriott Hotel. Организатор както винаги е Международната асоциация за водна мъгла (IWMA).

 

Международна конференция за водна мъгла 2022 г. Източник: © IWMA
Международна конференция за водна мъгла 2022 г. Източник: © IWMA

22-рата Mеждународна конференция за водна мъгла (#IWMC2023) ще се проведе в Копенхаген, Дания, на 11 и 12 октомври 2023 г. Мястото на конференцията ще бъде Copenhagen Marriott Hotel. Организатор както винаги е Международната асоциация за водна мъгла (IWMA).

Уеб страницата на конференцията е активна, откъдето можете да запазите билети за събитието. Спонсорите на конференцията могат да започнат да резервират своите места за изложбата, която ще се проведе успоредно с конференцията. Изложбата предоставя възможност за създаване на контакти, представяне на продукти и намиране на нови потенциални клиенти. IWMA отново предлага три различни пакета за компании и организации, които искат да подкрепят събитието. Допълнителни подробности са достъпни в уеб страницата на IWMA: www.iwma.net/iwmc.

Програмата на конференцията вече е публикувана и можете да я изтеглите от тук: https://iwma.net/fileadmin/user_upload/IWMC_2023/IWMC_2023_conferenceflyer.pdf

 

Информация за контакт:

Международна асоциация
за водна мъгла (IWMA)

Хамбург, Германия
тел.: + 49 (0) 174 3013878

Уебсайт: www.iwma.net

 

Източник: © IWMA
Снимки: © IWMA

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...