Технологии

Реклама

22-та международна конференция за водна мъгла (IWMC 2023) ще се проведе в Копенхаген

Домакин на 22-та международна конференция за водна мъгла (IWMC) ще бъде столицата на Дания - град Копенхаген Датите на провеждане на ...

FM Global одобри системите с водна мъгла за защита на всички зони в центровете за данни

  През месец януари 2023 г FM Global издаде последната ревизирана версия на насоки 5-32 за предотвратяване загуба на имущество (Property Loss Prevention ...
Система за защита срещу пожар в сървърни и електрически шкафове.

Патентована система за противопожарна защита в сървърни шкафове – FRP-2A

  СИНХРОН-С, специализирана в областта на пожарната безопасност, обяви своя нов продукт - FRP-2A - система срещу пожар в сървърни и ...

3М спира производството на Novec™ 1230

  От компанията 3M съобщиха, че постепенно ще намаляват производството на всички продукти, съдържащи PFAS (Polyfluoroalkyl and perfluoroalkyl Substances), до ...

FIREKILL™ – модерният подход в противопожарната индустрия

Съвременните изследвания с експериментални и изчислителни методи, съставянето на компютърни модели и валидирането им чрез пожарни ...

Как да защитим ценно имущество и оборудване от унищожителната сила на евентуален пожар? – Част 2

Продължава от Част 1 СПЕЦИАЛНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ Автоматичните спринклерни инсталации са най-често срещаният тип ...

Как да защитим ценно имущество и оборудване от унищожителната сила на евентуален пожар? – Част 1

  Технологиите за противопожарна защита на обекти със „специален пожарен риск“ се различават от конвенционалната спринклерна ...

Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия, Част 2

  Продължава от Част 1 Системата FIREKILL™ е цялостно решение за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка на противопожарни ...

Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия, Част 1

За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката ...

Ранно откриване на пожари в промишлени предприятия и складове посредством детекция на газ и пламък

СИНХРОН-С, специализи­рана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарога­сене, предлага решения за ранно откриване на ...

< oбратно към Начало

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...