• 30 март 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I новини и събития

22-та международна конференция за водна мъгла (IWMC 2023) ще се проведе в Копенхаген

Конференцията ще се проведе на 10 и 11 октомври 2023 г.

Домакин на 22-та международна конференция за водна мъгла (IWMC) ще бъде столицата на Дания – град Копенхаген. Датите на провеждане на конференцията са 10 и 11 октомври 2023 г., а мястото – Copenhagen Marriott Hotel. Организатор на събитието е Международната асоциация за водна мъгла (IWMA).

 

Международна конференция за водна мъгла 2022 г. Източник: © IWMA

На 15 май ще бъде активирана специалната уеб страницата на конференцията. До тази дата – 15 май 2023 г. – ще бъде отворена и поканата за изпращане на доклади, напомнят организаторите.

Успоредно с конференцията ще се проведе изложба, която ще даде възможност на компании и организации, желаещи да станат спонсори на събитието, да представят своята дейност пред делегатите, да покажат своите продукти и да намерят нови потенциални клиенти. Формулярите за резервация на спонсорски пакети са достъпни на уеб страницата на IWMA.

„Първият ден от събитието ще се съсредоточи основно върху приложенията на водната мъгла, докато вторият ден ще възприеме по-научен подход към технологията с водна мъгла“, коментира Бетина Макдауъл, генерален мениджър на IWMA .

И тази година ще бъде връчена наградата на Асоциацията – IWMA Young Talent Award, която този път ще отиде при автора на най-добрата научна докторска (PhD) теза, посветена на водната мъгла. Крайният срок за кандидатстване за наградата е 28 април.

Програмата на конференцията ще бъде публикувана на 1 август, а периодът за ранно записване на делегати ще приключи на 15 август.

 

Информация за контакт:

Международна асоциация
за водна мъгла (IWMA)

Хамбург, Германия
тел.: + 49 (0) 174 3013878

Уебсайт: www.iwma.net

 

Източник: © IWMA
Снимки: © IWMA, © Pexels.com

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...