• 13 ноември 2022
  • Автор: Съдържание от ТехИнфо

ВОДНА МЪГЛА – устойчива технология в противопожарната индустрия, Част 3

Водната мъгла е най-икономичната технология с най-разнообразните приложения

 

Продължава от Част 2

Огънят се разпространява толкова бързо, че са необходими само трийсет секунди, за да стане много трудно пожарът да бъде контролиран. Този малкоизвестен факт е причина за огромните щети, които един пожар може да причини върху сградата, хората, материалните активи и работния процес. Проблемът може да бъде преодолян с помощта на системите с водна мъгла.

Водната мъгла е високоефективна в борбата с огъня. Уникалните свойства на технологията най-ярко се проявяват при сравнение с традиционните спринклерни системи. Системите с водна мъгла осигуряват по-голяма бързина, ефикасност и ефективност при гасене, като същевременно използват малко воден ресурс, икономични са по отношение на оборудване и пространство за инсталиране.

 

ПОЖАРНАТА ЗАЩИТА С ВОДНА МЪГЛА ОЗНАЧАВА ЕФЕКТИВНА ПОЖАРНА ЗАЩИТА

Системите с водна мъгла са предназначени да защитават както хората, обитаващи сградите, така и материалните активи и оборудването вътре в сградите. Целта на противопожарната защита с водна мъгла е да се елиминират всякакви опасности за хората и да се ограничат до минимум щетите върху имуществото, оборудването и конструкцията на сградата или помещението. В случай на пожар, системата се активира незабавно в зоните, в които е открит пожара. Освен изключителната гасителна ефективност, водната мъгла има отлични свойства за улавяне на дима, отделен при горенето, като по този начин се осигурява максимална безопасност за хората – няма опасността от задушаване и се улеснява тяхната евакуация. Благодарение на малкото количество вода щетите върху имуществото и оборудването са сведени до минимум.

Гасителната технология с водна мъгла дава възможност за създаване на стабилни и качествени инженерни решения, които осигуряват ефективно гасене с минимално количество вода. Системите с водна мъгла се проектират, за да създадат необходимата плътност на водата, което от своя страна зависи от вида на пожара и конкретното приложение. Те покриват всички класове пожар с почти еднаква максимална ефективност. Например много горещи пожари (клас B и клас F) могат да бъдат погасени с много малко количество вода (плътност под 0,8 мм/м2), а характеристиките при гасене на пожари клас А или дълбоки пожари (с плътност на водата между 1,6 мм/м2 и 2,1 мм/м2) са много по-добри от тези при еквивалентната спринклерна система.

Тествана и одобрена технология

Иновативната технология, която стои зад системите с водна мъгла, вече е всеобхватно доказана и одобрена от регулаторните органи в противопожарната индустрия, включително и с множество независими тестове и проверки от трети страни. Водната мъгла е единствената технология в противопожарната индустрия, която се базира изцяло на предварителни тестове за различните пожарни рискове. Това позволява на инженерите да създават персонализирани решения, които отговарят на специфичните потребности, очаквания и изисквания на клиентите. Системите с водна мъгла покриват почти всички пожарни рискове. Те са правилният избор, когато става въпрос за иновативна, надеждна, екологична, безопасна и дългосрочна противопожарна защита.

Основните одобрени европейски и международни стандарти в областта са CEN EN 14972, NFPA 750, FM 5560, IMO A800 / MSC 265, IMO MSC Circ.1165, VdS 3188 (VdS 3883), UL 2167, BS 8489, BS 8458, APSAD D2, Nordic Standard, Danish Guideline, Swedish Standard (източник IWMA).

КОИ СА НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПОЛЗИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА СИСТЕМИ С ВОДНА МЪГЛА?

Основното предимство на водната мъгла е използването на малко вода, благодарение на което щетите върху помещението и материалните активи са минимални. От друга страна, ниската консумация на вода води до намаляване на разходите за материали, както и на разходите за инсталиране на системата. Малкото количество вода прави системите с водна мъгла подходящи за самостоятелни приложения, където достъпът до вода може да бъде ограничен. В такива случаи се използва резервоар или бутилки пълни с вода.

Интелигентното използване на водата носи редица ползи:

Отличително предимство е възможността да се използват резервоари за вода със значително по-малки размери в сравнение със спринклерните системи, както и възможността при определени условия за свързване на инсталацията директно
към главната водоснабдителна мрежа, като по този начин отпада необходимостта от изграждане на резервоар. Това дава възможност на архитекти или главни изпълнители на обекти да използват пространството за други цели, например преразпределение на работни помещения, допълнителни места за паркиране на автомобили и други услуги в полза на обитателите на сградата.

По-ниската консумация на вода позволява също така използването на разпределителни тръбопроводи с по-малък диаметър. Системите с водна мъгла обикновено използват тръби от неръждаема стомана с външен диаметър 12 мм, 22 мм, 28 мм и 42 мм. Това спестява място, което може да бъде споделено с останалите инсталации в сградата като вентилация, климатизация, осветление и други. Използването на тръби с малък диаметър опростява инсталирането на системата и координацията с останалите инсталации в сградата.

Ограничаването на щетите е друго важно предимство на системите с водна мъгла в сравнение със спринклерните системи. Те осигуряват значително по-малко щети от вода за сградата, помещенията, материалното имущество и оборудването. По тази причина решенията с водна мъгла са подходящи за широк обхват от критични приложения – от исторически сгради със значителна културна стойност до сложни технологични съоръжения, изискващи висока степен на сигурност и непрекъснатост на работния процес. Бързото възстановяване дори непрекъсването на работния процес в случай на пожар е най-съществената икономическа полза на системите с водна мъгла, особено за приложения с непрекъснат производствен цикъл. Спестяването на воден ресурс е допълнително предимство, което прави противопожарната защита с водна мъгла икономично и екологично устойчиво решение.

Един от многото случаи на пожар във висока сграда в света – системите с водна мъгла могат да предотвратят подобен сценарий. (снимка: https://apfmag.mdmpublishing.com)

Съществено предимство на водната мъгла е надеждността при защита на високи сгради. Използването на тръби и резервоари с малки размери спестява значително пространство за разполагане на инсталацията и облекчава натоварването на носещата конструкция с до 80%. Друго предимство е отпадане необходимостта от разполагане на помпаните агрегати на повече нива, оставяйки тези пространства свободни за други цели като повече апартаменти, магазини, паркоместа, търговски площи и други. В сравнение със спринклерните системи, водната мъгла използва приблизително с 30% по-малко дюзи, което спестява скъпо оборудване и улеснява изграждането на инсталацията.

Допълнителна полза на технологията с водна мъгла е ефективното предпазване на стъклените фасади от топлинна повреда. Вместо „изливане“ на вода върху стъклото, системата с водна мъгла разпръсква фините водни капки пред стъклото, като ефективно охлажда пространството и предпазва стъклото от термичен шок. Този начин на охлаждане дава възможност да се използват по-тънки стъкла или други съвременни конструктивни материали, осигуряващи реализацията на модерни и устойчиви архитектурни концепции. Не на последно място като изключителна полза от прилагането на водна мъгла във високи сгради е изключителната надеждност по отношение на безопасността за хората. Системите с водна мъгла реагират бързо и работят плавно и стабилно, за да защитят ефективно и по най-безопасния начин хората, имуществото и оборудването.

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ ТЕХНОЛОГИЯТА С ВОДНА МЪГЛА?

Отговорът на този въпрос може да е много кратък – почти навсякъде. Но ако трябва да опишем всички приложения, това ще отнеме повече време, тъй като списъкът е дълъг.

Водната мъгла е най-икономичната технология с най-разнообразните приложения.

Технологията с водна мъгла може да се използват като цялостно решение за почти всеки клас пожар. Примери за това са промишлени съоръжения, химически заводи, машинни помещения, контролни зали, промишлени кухни, кабелни тунели, турбини и други. В производства, където се използват горива и смазочни материали, както и леснозапалими и горими течности има риск от възникване на бързоразвиващи се пожари. Този тип пожари могат да бъдат погасени бързо с помощта на водна мъгла поради способността й много бързо да поглъща топлината. Производителите на храни, които използват големи промишлени фритюрници, също могат да се възползват от технологията с водна мъгла. Дюзите за водна мъгла се монтирани директно в качулката на фритюрника, за да се предотврати разпространението на огъня.

Сгради с историческо наследство като музеи, библиотеки и художествени галерии съдържат ценни, незаменими активи. Не само пожарът представлява огромен риск за запазването им, но насищането с вода при традиционните спринклерни системи също може да причини огромни щети. Значително по-малкото количество вода при новата технология предотвратява този риск, като същевременно осигурява и по-ефективна защита от самия пожар.

Технологията с водна мъгла обхваща широк обхват приложения с обикновен и висок пожарен риск – офиси, хотелски стаи, ресторанти, заседателни зали, атриум, паркинги, високи сгради, тунели, сауни, болници, домове за грижи, църкви, концертни зали, музеи, архиви и библиотеки, кабелни тунели, електростанции, машинни помещения, ескалатори, центрове за данни, железопътни и морски транспортни средства, товарни контейнери, петролни платформи.

Системите с водна мъгла се използват все по-успешно в печатарската, химическата и петролната индустрия. С помощта на технологията могат да бъдат защитени всякакъв вид конструкции – дървени, тухлени, стъклени и стоманени. Дори международната космическа станця на НАСА е оборудвана с преносима система с водна мъгла.

Може да се обобщи, че системите с водна мъгла са най-атрактивното решение за специфични и сложни приложения. Например през последните години се увеличава търсенето на технологията с водна мъгла за противопожарната защита на центрове за данни. Опасенията сред доставчиците на телекомуникационни услуги относно безопасността на технологията постепенно премества фокуса си върху ползите, които системите с водна мъгла биха им осигурили в случай на пожар, а именно – непрекъснатост на работния процес. Технологията е идеалното решение, благодарение на множест-вото предимства, включително лесно инсталиране, бързо активиране, безпроблемно функциониране на центъра за данни дори по време на задействане на системата. Като допълнение, система с двойно предварително действие и модулен дизайн, би осигурила за тези обекти допълнителна безопасност и гъвкавост по отношение на пространството.

Системите с водна мъгла се очаква да бъдат най-бързо развиващият се клиентски сектор в противопожарната индустрия с ръст над 8% през следващите години. Благодарение на гъвкавостта, икономичността, отличната ефективност и минималните щети, клиенти от индустрията, бизнеса и общестения сектор са все по-склонни към внедряването на системи за противопожарна защита с водна мъгла.


СИСТЕМИТЕ С ВОДНА МЪГЛА – УСТОЙЧИВА ТЕХНОЛОГИЯ С БЪДЕЩЕ

Водната мъгла е 100% екологична технология за пожарогасене. Използвайки водата като средство за гасене, технологията е безвредна за хората и околната среда и допринеся за реализирането на по-безопасни и по-устойчиви решения в строителството на сгради.

Благоприятното въздействие върху околната среда, намаленото потребление на вода, безопасността и надеждността в сравнение с други системи за пожарогасене ще доведат до все по-голямо търсене на системите с водна мъгла. В контекста на тези значителни екологични, технически и търговски предимства, системите с водна мъгла стават все по-широко признати като алтернатива на спринклерната технология.

Системите с водна мъгла са идеалното решение за противопожарна защита на съвременната среда.

Произходът и развитието на системите с водна мъгла за морски и офшорни приложения в края на 80-те години беше стимулирано от Монреалския протокол, в резултат на който постепенно беше прекратено производството на халон заради вредното въздействие върху озоновия слой.

Днес нови фактори на обкръжаващата среда стимулират търсене на ефективни екологични решения за потушаване на пожар. Пример за това са все по-високите изисквания към обитаваните помещения, все по-строгите цели за енергийна ефективност и необходимостта от пестене на воден ресурс.

На фона на тези нови предизвикателства успешната „оферта“ за противопожарна защита са системите с водна мъгла. Компактността на инсталациите, ниската консумация на вода и енергия, както и безопасността на технологията идеално „пасват“ на съвременната сградна среда. В съответствие със „залената“ концепция, водната мъгла е устойчива дълговечна технология за пожарна безопасност.

Системите с водна мъгла, сравнително отскоро официално одобрени и стандартизирани за наземни приложения, ще разкриват все повече нови възможности пред архитекти, консултанти и изпълнители на проекти, предлагайки потенциал както за технически, така и за търговски предимства в сравнение с предходните технологии в противопожарната индустрия.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо

София, ул.Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...